033 489 31 89 info@alusystemen.nl Parallelweg 15, 3931 MS Woudenberg |

033 489 31 89 info@alusystemen.nl
Parallelweg 15, 3931 MS Woudenberg |

Aansluiting Buitengevelisolatie

Het aansluiten van een waterslag in een buitengevelisolatiesysteem heeft extra aandacht nodig. Tijdens de ontwerp- en werkvoorbereidingsfase mag dit detail niet worden onderschat. Er zijn speciaal voor buitengevelisolatiesystemen waterslagen met een apart kopschot ontwikkeld. Door een verkeerd ontwerp en onjuiste keuze van materialen is het mogelijk dat er leksteepen en ook lekkages optreden, met als gevolg scheurvorming in het buitengevelisolatiesysteem.

Het kopschot van Alusystemen bestaat uit twee onderdelen, het kopschot zelf en het binnen profiel door het unieke veersysteem van RvS hierdoor blijft het kopschot bij krimp en uitzetting van het waterslagprofiel altijd goed op zijn plaats in de gevelisolatie zitten. Het kopschot waar wij gebruik van maken is gecertificeerd door het instituut IFT te Rosenheim met de classificatie slagregendichtheid tot 900 Pa.

De aansluiting buitengevelisolatie is verkrijgbaar voor een profiel diepte van 50 tot 400 mm. Het is alleen toepasbaar bij standaard waterslagen met een hellingshoek van 6° graden.

Bij muurafdekkers en daktrimmen moet er extra aandacht aan de maatvoering worden besteed. Het is belangrijk dat er voldoende horizontale overstek is, en ook het verticale overstek van voldoende lengte is. Daarnaast moeten de koppelingen waterdicht zijn.

Bij beëindiging van de verschillende muurafdekkers en daktrimmen haaks op een gevelvlak, zal een juiste detaillering overmatige vervuiling en lekkages voorkomen. Door goed afstemmen van de verschillende details op elkaar voorkomt dat problemen. Hiervoor hebben wij verschillende typen stucbakken.

Er moet van tevoren goed worden nagedacht over de aansluiting in de hoeken. De detaillering dient zo te zijn dat er geen vocht achter de mortel in het systeem kan binnendringen. Daarnaast mag er geen water tegen de mortellaag blijven staan. De achterliggende constructie en de aansluiting van de gevelisolatie daarop, dienen waterdicht te zijn.

Type stucbak Zijde Haakse aansluiting tbv Foto Stucbak Download PDF
Stucbak A Links Start (Muurafdekprofiel of Waterslag) Foto Stucbak A - Links PDF Stucbak A - Links
Stucbak B Links Muurafdekprofiel (i.c.m. deel A) Foto Stucbak B - Links PDF Stucbak B - Links
Stucbak C Links Waterslagprofiel (i.c.m. deel A) Foto Stucbak C - Links PDF Stucbak C - Links
Stucbak D Links Daktrim Foto Stucbak D - Links PDF Stucbak D - Links
Stucbak A Rechts Start (Muurafdekprofiel of Waterslag) Foto Stucbak A - Rechts PDF Stucbak A - Rechts
Stucbak B Rechts Muurafdekprofiel (i.c.m. deel A) Foto Stucbak B - Rechts PDF Stucbak B - Rechts
Stucbak C Rechts Waterslagprofiel (i.c.m. deel A) Foto Stucbak C - Rechts PDF Stucbak C - Rechts
Stucbak D Rechts Daktrim Foto Stucbak D - Rechts PDF Stucbak D - Rechts