DucoGrille NightVent

De DucoGrille NightVent is een esthetisch geraffineerd ventilatieluik en kan perfect ingezet worden om de binnenruimte af te koelen door gebruik te maken van grote debieten verse buitenlucht (ventilatie koeling). Ventilatie koeling Free cooling' door middel van intensieve ventilatie Luchtdicht bouwen en een goede isolatie zijn tegenwoordig twee begrippen die in de bouw steeds meer aan belang winnen. Zeker om ongewenste energieverliezen zo veel mogelijk te beperken. Dat betekent echter ook dat de warmtevraag afneemt, maar de nood naar afkoeling van een gebouw wel groter wordt. Zeker tijdens de zomermaanden kan de binnentemperatuur aardig oplopen. Niet alleen door overdreven directe zonnewinsten, maar ook door interne warmtewinsten (u kunt denken aan verlichting, elektrische en thermische apparatuur of gewoon de aanwezigheid van heel wat personen in één en dezelfde ruimte.) Zomercomfort wordt dan ook steeds meer in de ontwerpeisen van een gebouw opgenomen.

DucoGrille NightVent

Dit glasvervangend ventilatieluik, optioneel aan te sturen door CO2- en temperatuurmeting, wordt van buitenaf afgeschermd door een esthetisch raamrooster, al of niet inbraakwerend. Dankzij het vlakke binnenpaneel, kan de DucoGrille NightVent bogen op een strak design.

DucoGrille NightVent

DucoGrille NightVent