033 489 31 89 info@alusystemen.nl Parallelweg 15, 3931 MS Woudenberg |

033 489 31 89 info@alusystemen.nl
Parallelweg 15, 3931 MS Woudenberg |

Kernbegrippen

1

Anodiseren

Anodiseren is een oppervlaktebehandeling om metalen zoals aluminium en titanium te voorzien van een oxidelaag. Anodiseren gebeurt door middel van een elektrolytische behandeling. De oxidelaag is hard, poreus en stijlvast. Daarna kan door afsluiting van de poriën (sealen) de corrosiebestendigheid worden verbeterd.

2

Antidreunfolie

Antidreunfolie is ter ondersteuning van uw aluminium. Metalen plaatdelen die in trilling worden gebracht stralen geluid af. Door antidreunfolie te gebruiken wordt de geluidsafstraling verminderd.

3

Corrosief

Dit is een materie-eigenschap en betekent dat een stof andere stoffen waarmee hij in contact komt kan vernietigen of onherstelbaar beschadigen. In geval van contact met weefsel zoals de huid veroorzaakt een dergelijke stof brandwonden. Ook het inademen van een corrosieve stof kan gevaarlijk zijn.

4

Daktrimmen

Een daktrim is een afwerkstrook (profiel) van de rand van een aluminium, bitumen of zinken dak. De daktrim dient de dakrand te beschermen tegen onder ander inwateren en om de dakbedekking aan te drukken.

5

Doorvalbeveiliging

Dit is een voorziening, meestal in de vorm van een stang of een buis, die bijvoorbeeld bij een raamopening op een verdieping van een gebouw wordt toegepast om het naar buiten vallen te vermijden. Vooral bij een lage borstwering is doorvalbeveiliging aan te raden.

6

Extruderen

Extruderen is een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar materiaal door een matrijs geperst wordt. Extruderen is een continu of discontinu proces. In de matrijs zitten een of meerdere min of meer complex gevormde gaten die het uiteindelijk gevormde staafmateriaal, het extrusieprofiel, zijn vorm geeft.

7

Lekdorpel

Lekdorpel is een bouwelement dat aan een onderzijde of aan de bovenzijde van een buitenkozijn wordt aangebracht om ervoor te zorgen dat hemelwater buiten het muurvlak wordt afgevoerd. Dorpel is een andere naam voor drempel. Bij een deur wordt een lekdorpel weldorpel genoemd.

8

Moffelen

Moffelen is het onder tempratuur uitharden of verharden van materialen zoals natlakken (verf onder andere moffelprimers-surfacers of moffellakken) en poederlakken. Het moffelproces vindt plaats in speciale moffelovens.

9

Mortel

Mortel is een aangemaakt mengsel van bindmiddel, toeslagstoffen en water. Mortel wordt gebruikt om bijvoorbeeld bakstenen op en naast elkaar te metsen. Het bindmiddel kan cement zijn maar ook kalk of beide. Het wordt gebruikt op de bouw als materiaal.

10

Muurafdekkers

Een muurdeksel is een bedekking van een muur die niet door een dakvlak o.d. wordt gevrijwaard van inregenen. Verder beschermt het muurdeksel de muur tegen al of niet opzettelijke beschadigingen van buitenaf.

11

Oxidatie

Dit is een chemisch proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afgeeft aan een andere stof (de oxidator) waarbij het oxidatiegetal van de reductor toeneemt.

12

Slobgat

Slobgat is een langwerpig gat, dus een fat dat meer of minder ovaal is in plaats van rond, zoals de bout of schroef die erdoor gaat wat heen en weer kan bewegen (“slobberen”). Dit heen en weer bewegen kan nodig zijn om diverse redenen:

  • Om bij de montage kleine afwijkingen te corrigeren
  • Om de verschillende delen die door de bout of schroef aan elkaar worden bevestigd te laten werken i.v.m. noodzakelijke uitzetting of speling of i.v.m. bijstelling op een later moment.

13

Waterslag

Waterslagen worden ook wel raamdorpel genoemd e nis een gevelonderdeel dat voorkomt dat regenwater direct op of in de onderliggende gevel loopt. De raamdorpels of waterslagen worden onder de onderdorpel van een kozijn aangebracht, steken iets buiten de gevel en lopen schuin af zodat het water dan van de kozijnen komt de gelegenheid heeft er af te lopen. Vuil dat met het water meekomt loopt hierdoor ook niet direct langs de gevel.