033 489 31 89 info@alusystemen.nl Parallelweg 15, 3931 MS Woudenberg |

033 489 31 89 info@alusystemen.nl
Parallelweg 15, 3931 MS Woudenberg |

Onderhoud

Algemeen

Aluminium voorzien van een poedercoating heeft een lange levensduur. Als u wil dat uw aluminium het fraaie uiterlijk behoudt is het belangrijk om periodiek het vuil te verwijderen. Om dit niet te vergeten is het eenvoudig te combineren bij het reinigen van de ruiten. De methode en de frequentie van deze reiniging zijn afhankelijk van de atmosfeer waarin de coatlaag (of werkstuk of gebouw) zich bevindt. Na elke reiniging met reinigingsmiddelen is het belangrijk het oppervlak met schoon water na te spoelen.

Frequentie van het reinigen

Er is duidelijk een relatie tussen weinig beregende en sterk vervuilde materialen en corrosieplaatsen.

De kans op corrosie is groter wanner er niet goed en niet vaak wordt gereinigd. De nabijheid van veel industrie en van de zee zal de aantasting van het coatwerk verder bevorderen. Zo zijn er vier situaties te onderscheiden die een andere reinigingsfrequentie noodzakelijk maken.

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Situatie
Normale omstandigheden
Industriegebied of aan zee, binnen 20km vanaf de kust
Niet beregende delen, dus delen die niet via natuurlijke weg worden schoongehouden
Combinatie van bovenstaande
Reinigingsmethode
Doorgaans kan worden volstaan met een van tevoren opgesteld reinigingsplan
Verwijderen van grofvuil door middel van het afspuiten met leidingwater
Benevelen met een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel en laten inwerken
Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met behulp van ‘non-woven nylon’ handpad wit
Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater

Reinigen

Bij het reinigen van de producten mogen bepaalde materialen zoals schuurpapier, staalwol en staalborstels niet gebruikt worden, dit omdat deze schuurkrassen of diepe krassen veroorzaken. Daarnaast dienen de reinigingsmiddelen chemisch neutraal te zijn met een pH-waarde tussen de 5 en 8. Gebruik daarom geen alkalische middelen, zoals ammonia of soda, maar ook geen zure producten, zoals zoutzuur of fosforzuurhoudende reinigingsmiddelen.

Het is wel mogelijk om sterk verontreinigde objecten schoon te maken met een polijstende cleaner. Deze schurende middelen mogen uiterst spaarzaam worden gebruikt als plaatselijk een zo sterke vervuiling is opgetreden dat de gewone reinigingsmethoden niet meer werken.

Een nabehandeling met een wasachtig product heeft als voordeel dat de glans wordt opgehaald en de laklaag meer vuil en waterafstotend wordt.

Reinigingsvoorschriften

Situatie

Frequentie

Normale omstandigheden, beregend 1x per jaar
Industrie/ zeeklimaat 2x per jaar
Niet beregend 3x per jaar
Niet beregend en industrie- of zeeklimaat 4x per jaar

Twee-laags poedercoating

De wereld veranderd en daar hoort de groei van de industrie, verkeer en verandering in het klimaat ook bij. Daarom adviseren wij steeds vaker om een twee-laags poedercoating aan te brengen. Wij adviseren dit als het van toepassing is op matige tot sterk corrosieve omstandigheden zijnde projecten in agressieve of industriële gebieden en/ of stadsgebieden.

Industrieel

Omstandigheden met hoge vochtigheid, ultraviolette straling en chemische verontreiniging, waarbij rekening gehouden dienst te worden met een verhoogde zuurneerslag. Dit resulteert voornamelijk in corrosie, te wijten aan zwaveldioxideaantasting, hetgeen in dit milieu gekarakteriseerd wordt door een gemiddeld zwaveldioxidegehalte dat hoger ligt dan 30 microgram per m3 lucht.

Kustgebied

Omstandigheden met hoge vochtigheid, ultraviolette straling en neerslag van zout. Het corrosie proces wordt nog versterkt door met de wind meegevoerde stofdeeltjes. Dit milieu wordt gekarakteriseerd door een zoutgehalte van meer dan 12 milligram per liter regenwater. Met name projecten, die minder dan 20 kilometer van een kustlijn gelegen zijn, vallen onder deze omschrijving.

Stadsgebied

Dichte bebouwing met woningen en kantoren, gecombineerd met de aanwezigheid van spoor- en/of tramlijnen en intensief motorvoer- tuigen verkeer, waar een corrosieve atmosfeer heerst met onder meer een gemiddeld SO2 – gehalte dat hoger ligt dan 30 microgram per m3 lucht en met aanwezigheid van ijzer- en koperdeeltjes in de lucht.

Projecten waarbij – semipermanente belasting door vocht en condens plaatsvindt;
waarbij sprake is van een niet verregende situatie.