Voorbeelden

alusystemen-buitengevelisolatie buitengevelisolatie-aansluiting

buitengevelisolatie-alusystemen-aansluiting waterslagen-buitengevelisolatie

Aansluiting buitengevelisolatie

Aansluiting van waterslagen in een buitengevelisolatiesysteem verdient extra aandacht. Juist tijdens de ontwerp- en werkvoorbereidingsfase mag dit detail niet worden onderschat. Speciaal voor buitengevelisolatiesystemen zijn waterslagen met aparte kopschotjes ontwikkeld. Door een verkeerd ontwerp en onjuiste keuze van materialen kunnen lekstrepen en mogelijk ook lekkages optreden, met als gevolg scheurvorming in buiten- gevelisolatiesysteem.

Het kopschot van Alusystemen bestaat uit twee onderdelen, het kopschot zelf en het binnen profiel door het unieke veersysteem (van RvS) hierdoor blijft het kopschot bij krimp en uitzetting van het waterslagprofiel altijd goed op zijn plaats in de gevelisolatie zitten. Dit kopschot is gecertificeerd door het instituut IFT te Rosenheim met de classificatie slagregendichtheid tot 900 Pa.

Verkrijgbaar voor een profieldiepte van 110 tot 400 mm. Alleen toepasbaar standaard waterslagen met een hellingshoek van 6° graden.

Bij muurafdekkers en daktrimmen moet er extra aandacht aan de maatvoering worden besteed. Naast een voldoende horizontale overstek dient ook de verticale overstek van voldoende lengte te zijn. De koppelingen moeten waterdicht zijn. Bij beëindiging van muurafdekkers en daktrimmen haaks op een gevelvlak, zal een juiste detaillering overmatige vervuiling en lekkages voorkomen
Het goed afstemmen van de verschillende details op elkaar voorkomt problemen.

Juist over de zogenaamde ‘aansluiting in de hoeken’ moet van te voren goed worden nagedacht. De detaillering dient zo te zijn dat er geen vocht achter de mortel in het systeem kan binnendringen. Ook mag geen water tegen de mortellaag blijven staan. De achterliggende constructie en de aansluiting van de gevelisolatie daarop, dienen waterdicht te zijn.